Srodki na dzialalnosc

withdrawals binary options Jedną z bardziej atrakcyjnych form pozyskania kapitału dla nowej firmy jest bez wątpienia pozyskanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy. Podstawowym jednak warunkiem jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o bycie przyszłym przedsiębiorcą jest w tym przypadku status osoby bezrobotnej, gdyż jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przyznawane tylko i wyłącznie osobom bezrobotnym. Aby otrzymać status osoby bezrobotnej, trzeba udać się do właściwego ze względu na zamieszkanie urzędu pracy i wypełnić wniosek rejestracyjny. Oczywiście osobą bezrobotną,nie może być osoba prowadząca gospodarstwo rolne, ani osoba która ma prawo do renty lub emerytury i nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, lub też umowy zlecenia. Zasady otrzymywania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej są przeważnie bardzo zróżnicowane ze względu na urząd który takie dotacje przyznaje, jednak ramowo wszelkie regulaminy muszą się zgadzać, gdyż są pisane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia. Nie mniej jeśli chcemy otrzymać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinniśmy udać się do najbliższego urzędu pracy w celu pobrania aktualnego regulaminu przyznawania środków.