Renta hipoteczna

anti snore pillow Renta hipoteczna to nowoczesny produkt skierowany do osób w wieku emerytalnym. Czym więc jest renta hipoteczna. Renta hipoteczna polega na tym , iż w przypadku gdy nie posiadamy spadkobierców, a chcielibyśmy otrzymywać comiesięczny dodatek do swojej renty czy też emerytury możemy przy udziale naszej nieruchomości otrzymywać pewien dodatek. Tak więc ustaliliśmy, że renta hipoteczna jest produktem finansowym dla osób posiadających swoją nieruchomość, i dzięki temu osoby które podpisały umowę o otrzymywaniu renty hipotecznej będą miały prawo do otrzymywania co miesięczej renty. Warunek jest oczywiście jeden. W przypadku naszej śmierci bank, czy też dowolny fundusz hipoteczny otrzymuje nasze mieszkanie. Oczywiście do końca życia możemy władać w nim dokładnie w tym samym stopniu co za życia, jedyna różnica będzie polegała na tym iż będziemy otrzymywać od funduszu pewną comiesięczną stałą kwotę w określonej w umowie wysokości. Od czego zależy wysokość takiej kwoty? Wysokość renty hipotecznej zależy zasadniczo od dwóch czynników, pierwszy to wartość naszej nieruchomości, drugi to wiek w którym zaczniemy pobierać rentę hipoteczną. Fundusz na podstawie tych dwóch czynników i specjalnego algorytmu określa kwotę jaką comiesięcznie i dożywotnio będziemy mogli otrzymywać.