Inflacja

http://www.bingraf.pl/ Wśród najbardziej popularnych wskaźników ekonomicznych z jakimi mamy do czynienia w prasie i innych mediach jest na pewno inflacja. Czy więc jest inflacja? Najprościej mówiąc inflacja jest to przeciętny wzrost cen mierzony w dowolnej skali czasu. Najczęściej podaje się inflacje w skali miesiąca, kwartalne oraz rok do roku. Wydaje się, że ten ostatni wskaźnik jest używany najczęściej i najlepiej oddaje aktualny wzrost poziomu inflacji, gdyż na jego wysokość nie mają wpływu żadne czynniki o charakterze sezonowym, natomiast w przypadku inflacji liczonej miesiąc po miesiącu już takie zaburzenia mogą mieć miejsce. W jaki sposób mierzy się inflację? Inflację mierzy się za pomocą pomiaru aktualnych cen w losowo wybranych sklepach na terenie całej polski. Oczywiście najpierw grupa analityków finansowych musi jaki koszyk inflacyjny będzie najbardziej miarodajny dla Polaków w danym czasie. Jest oczywistym, że z usług telewizji na życzenie korzystało pięć lat temu bardzo mało ludzi w Polsce, tak więc udział abonamentu za telewizję na życzenie był albo bardzo znikomy, albo wcale go nie było. Tak naprawdę ustalenie koszyka inflacyjnego na najbardziej miarodajnym poziomie jest najtrudniejszym zadaniem, gdyż same zebranie danych o cenach to jest praca na poziomie studenta statystyki lub innych przedmiotów z tym powiązanych bezpośrednio. Co tak naprawdę powoduje inflacja? W przypadku gdy inflacja jest dodatnia, tak naprawdę nasze pieniądze tracą na wartości i możemy za nie nabyć mniej towarów i usług niż przykładowo rok temu o tej samej porze. Tak więc bardzo ważnym zadaniem banku centralnego aby podaż pieniądza była utrzymywana na możliwie niskim poziomie, tak aby inflacja w stopniu jak najmniejszym drenowała nasze kieszenie. http://mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=4953&pid=38975&st=20 wynajem zastawy stołowej