Renta hipoteczna

Od wielu miesięcy w mediach bez przerwy mówi się o tak zwanej rencie hipotecznej. Renta hipoteczna to specjalny dodatek do emerytury czy też renty który jest wypłacany comiesięcznie przez tak zwane fundusze hipoteczne. Jeśli emeryt lub też rencista przekroczył pewien próg wieku i posiada własną nieruchomość, to w zamian za przekazanie funduszom hipotecznym pełni praw do tej nieruchomości będzie miał wypłacaną comiesięczną kwotę, aż do końca swojego życia. Wysokość renty hipotecznej zależy od teoretycznej długości życia, oraz od wartości naszej nieruchomości. Wiele kontrowersji wzbudza na pewno zagadnienie związane z teoretycznymi spadkobiercami, czy nie będą mieli pretensji do osoby która zastawiła swoją nieruchomość? Rzecz wygląda trochę inaczej niż przedstawiają to niektóre media. Mianowicie w przypadku pobierania renty hipotecznej, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zwykłym odwróconym kredytem rodzina, lub też spadkobiercy danej osoby oczywiście mogą dziedziczyć po takiej osobie spadek w pełnej wysokości jednak muszą zwrócić funduszowi hipotecznemu całe zobowiązanie rentowe które otrzymywał spadkodawca wraz z należnymi odsetkami. Nie jest więc tak, że fundusz hipoteczny zabiera całość nieruchomości która jest przedmiotem sprawy spadkowej.