Stopy procentowe

doradca finansowy trzebnica Praktycznie co miesiąc po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, media w całym kraju obiega informacja o stopach procentowych NBP. Najważniejszą ze stóp procentowych jest stopa referencyjna, gdyż ma bezpośredni wpływ na nasze kredyty które tak chętnie zaciągamy w bankach, a raczej na wysokość tych stóp procentowych jakie co miesiąc płacimy w formie odsetek przy okazji spłacania naszego kredytu. Stopa referencyjna jest ważna również dla osób które mają zaległości podatkowe, gdyż jak wiadomo od zaległości podatkowych nalicza się odsetki, a zgodnie z prawem maksymalne odsetki mogą stanowić nie więcej jak trzy krotność stopy referencyjnej nbp. Oczywiście stopy procentowe, a raczej stopa referencyjna ma wpływ na podaż pieniądza na rynku, a więc na ilość kredytów udzielonych przez banki co bezpośrednio przekłada się na skłonność ludzi do kupowania w sklepach, co ma z kolei wpływ na ilość miejsc pracy, co z kolei wiąże się z tak bardzo oczekiwanym przez polityków wzrostem PKB. Z kolei można odnieść wrażenie, że opozycji to nie odpowiada.